Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

De gemeente Vaals neemt de volgende stap in vrijwilligerswerk

0554b1ff-9fbb-4a4e-978e-bf819fa4b158.jpg

Haute Equipe-adviseur Aglaja Gerrits heeft voor de gemeente Vaals de vrijwilligerscentrale onder de loep mogen nemen. In dit artikel vertelt ze over de aanleiding, en wat haar werk de opdrachtgever en Haute Equipe heeft opgeleverd.

De vrijwilligerscentrale

De vrijwilligerscentrale in Vaals helpt mensen bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk. “Maar de vrijwilligerscentrale ondersteunt daarnaast ook organisaties met betrekking tot vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages, en verzorgt cursusaanbod voor vrijwilligers”, aldus Aglaja.

Omdat de vrijwilligerscentrale onder de loep van de gemeenteraad lag vanwege een wat stoffig imago en beperkte interne zichtbaarheid, is Vaals sinds begin 2018 aan de slag gegaan met een herinrichting. Aglaja heeft hier namens Haute Equipe aan bijgedragen door - samen met de extern adviseur bedrijfsvoering - een effectmeting te maken van de vrijwilligerscentrale, met als uitganspunt: gissen is missen. De effectmeting richtte zich op het meten van maatschappelijke en financiële effecten, maar ook:  voldoet de vrijwilligerscentrale aan de gestelde doelstellingen?      

Maar, hoe meet je maatschappelijke effecten? Aglaja: “Het is belangrijk om nieuwsgierig te zijn en meer narratief te waarderen. Ik ben echt op stap gegaan. Welke verhalen achter de cijfers leven er onder de vrijwilligers en degene die vrijwilligershulp ontvangen? Wat betekent het om afhankelijk te zijn van een vrijwilliger? Door naar hun verhalen te luisteren leer je wat het voor hen betekent. De verhalen die je hoort zijn zó waardevol. Een inwoner met een vluchtelingenachtergrond die naar betaald werk is doorgestroomd zei tegen me: “jullie zouden je als vrijwilligerscentrale nog veel meer moeten profileren om te laten zien hoe vrijwilligerswerk tot een betaalde baan kan leiden””. Door deze vragen aan vrijwilligers en gebruikers te stellen kan het maatschappelijke effect worden gemeten.       

Resultaten

“Uit mijn effectmeting van de vrijwilligerscentrale bleek onder andere dat de centrale - ook doordat ze fysiek gescheiden waren van de rest van het gemeentekantoor - echt in een bubbel zat, dat de verbinding met Wmo-consulenten (daardoor) een stuk beter kon en  dat tegenwoordig een ander type vrijwilliger wordt gevraagd dan een paar jaar geleden. De beleidsdoelstellingen verbinden en versterken werden – zeker in relatie tot nieuwe ontwikkelingen – nog onvoldoende behaald. Verder bleek dat elke euro die wordt geïnvesteerd in de vrijwilligerscentrale  €2,39 oplevert”, aldus Aglaja.

 

Het mooie aan de opdracht van Aglaja is dat er ook echt wat mee is gedaan: “Net voor mijn vertrek bij de gemeente Vaals werd besloten dat de vrijwilligerscentrale op zou gaan in het gemeentehuis waardoor met name de interne verbinding versterkt zou worden en er wat personele wisselingen zouden komen. Er wordt dus echt wat gedaan met mijn analyse, hoewel de personele wisselingen wel een vervelende keerzijde zijn”.   Ook gaat gekeken worden hoe de doelstellingen  versterken nog beter ontwikkeld kan worden, zeker in relatie tot de opgaves binnen de Wmo.

Aglaja als adviseur

Naast het feit dat echt iets met mijn analyse is en wordt gedaan, ben ik ook gevraagd om de beleidsmedewerker op het gebied van de Participatiewet en de Wmo te vervangen. Dit laatste heeft  me uiteindelijk een mooi compliment opgeleverd: de beleidsmedewerker gaf aan dat ze dankzij mij een stapje terug kon doen, kon werken aan zichzelf en zaken op een andere manier heeft leren bekijken.

Terug naar overzicht
aglaja.jpeg
Aglaja Gerrits
Senior adviseur sociaal domein
0554b1ff-9fbb-4a4e-978e-bf819fa4b158.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.