Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft 18 miljoen vrij om Friese taal te bevorderen

newspapers-444453-1920.jpg

Op 8 april is de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2024-2029 (BFTK) ondertekend. Hierin is vastgelegd hoe het Rijk en de Provinsje Fryslân werken aan de bescherming en bevordering van de Friese taal en Cultuur. Adviseur Anne, die zelf ook Friese roots heeft, vertelt over haar bijdrage aan deze mooie ontwikkeling.

Wat houdt de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur in?

De nieuwe afspraken van de BTK zijn gebaseerd op het UNESCO-taalvitaliteitsmodel. Voor de periode 2024-2028 zijn vijf prioriteiten aangewezen:

  1. Zichtbaarheid van het Fries in de openbare ruimte
  2. Digitalisering van het Fries
  3. Fries in het onderwijs en onderzoek
  4. Taaloverdracht tussen generaties en decentraal taalbeleid

Het rijk stelt in totaal 18 miljoen euro beschikbaar om de afspraken uit te voeren. Van dit geld wordt onder andere een nieuwe minor Friestalige journalistiek aan de hogeschool NHL Stenden opgezet, krijgt de Friese taal een vaste plek op de mbo-scholen van Firda en wordt onderzocht in hoeverre alle verkeersborden tweetalig gemaakt kunnen worden. Daarnaast heeft de Provincie Fryslân op 14 mei 2024 de Friese Taalnota ‘Fansels Frysk’ gepresenteerd, waarin zij de ambitie uitspreken dat Friese communicatie vanuit de overheid de norm moet worden. Een mooie ambitie, met een nadrukkelijke rol voor Friese gemeenten. De Provinciale Staten zullen deze taalnota op 19 juni 2024 behandelen. 

De rol van adviseur Anne bij de uitvoering van de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur

Anne is in januari 2024 begonnen met haar opdracht bij De Fryske Marren als beleidsmedewerker Fries. "Mijn voornaamste taak is het opstellen van een nieuw, ambitieus Fries taalbeleid. Met dit nieuwe taalbeleid willen we het Fries zichtbaar maken en het gebruik van de Friese taal stimuleren. Zo draagt de gemeente hun steentje bij aan de bescherming en bevordering van de Friese taal en cultuur. We werken hierin samen met maatschappelijke partners, inwoners en interne medewerkers. Op dit moment ligt de startnotitie inclusief kaders ter goedkeuring bij de raad. Wanneer dit goedgekeurd is kunnen we aan de slag met het verder uitwerken van het beleid. Voor mij is dit een prachtige klus, waarin beleid, participatie én mijn memmetaal samenkomen!"

 

Onze adviseurs van team Noord kennen de cultuur en de uitdagingen van de plattelandsregio. Benieuwd wat zij voor jou in regio Noord Nederland kunnen betekenen? Neem dat contact op met Daan Ruigrok (senior commercieel adviseur - regio Noord Nederland) via daan.ruigrok@haute-equipe.nl of 06-22574016.

 

Terug naar overzicht
anne.jpg
Anne Viersen
Adviseur sociaal domein
newspapers-444453-1920.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.