Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Begrotingstijd

8d1c2ed3-c674-4d62-ab2e-222e8e86ce95-1.jpg

Inmiddels is bij iedere gemeente het traditionele begrotingsproces opgestart. De begrotingen voor 2022 zullen bij de meeste gemeenten grotendeels beleidsarm zijn, omdat in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn en de huidige coalitieprogramma’s doorgaans grotendeels zijn uitgevoerd. Toch is er voor veel gemeenten nog voldoende werk te verrichten. Waar afgelopen jaren vele heroverwegingstrajecten zijn ingezet vanwege tekorten in de begroting, bieden de aangekondigde extra (jeugd)middelen toch weer een ander perspectief. Aan de andere kant kan de herijking van het gemeentefonds weer roet in het eten gooien als deze negatief uitpakt.

Al met al complexe materie. Welk financieel beleid moet de komende jaren worden ingezet? Voeren we een optimistisch of pessimistisch financieel beleid, of toch ergens een weg in het midden?

Haute Equipe Partners in Public heeft ervaringsdeskundige adviseurs die gemeenten ondersteunen bij deze complexe vraagstukken. 

Terug naar overzicht
1602773061806.jpg
Marco Kleijhorst
Senior adviseur
8d1c2ed3-c674-4d62-ab2e-222e8e86ce95-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.