Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Adviseur vertelt: projectondersteuner WOO

gemeente-westland.jpg

In juli 2022 ben ik gestart als projectondersteuner voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo) bij de gemeente Westland in  het gezellige Zuid-Holland. Ik hoor je denken: de wat, de woo? Deze wet is sinds 1 mei 2022 in werking getreden en heeft als doel de overheid nog transparanter te maken naar de burgers toe. Hij vervangt de welbekende Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het grootste verschil zit in de openbaarmaking van documenten. Waar onder de Wob documenten openbaar gemaakt werden door middel van een Wob-verzoek (passief), dient de overheid onder de Woo, bepaalde informatiecategorieën, ook actief openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan Convenanten en een lijst van Woo-verzoeken.

De implementatie van de Woo raakt verschillende onderdelen van de gemeente. Denk aan systemen, informatie en documentatie, maar ook aan het gedrag van medewerkers. Een belangrijk onderdeel, gezien zij ten slotte degene zijn die de openbaar te maken stukken opstellen en/of betrokken zijn bij het proces van openbaarmaking. Tijdens de opdracht lag hier vooral mijn focus op.

We hebben verschillende campagne-uitingen gedaan op het gebied van informeren. Zo hebben we een inforgraphic opgesteld, hebben we Woo-sessies georganiseerd voor de betrokken afdelingen, is er een Webinar georganiseerd met eigen collega’s en is er een e-learning ontworpen voor de medewerkers. Daarnaast hield ik mij bezig met het plannen & voorbereiden van de overleggen en zorgde ik voor overzicht en structuur binnen de projectgroep.

Het leukste van de opdracht vond ik het motiveren van medewerkers die de komst van de nieuwe wet spannend vonden. Ik kan dit goed begrijpen, omdat er documenten waarvan jij de auteur bent openbaar gemaakt gaan worden. Kun je dan nog wel alles opschrijven wat je wil, of ga je hier rekening mee houden? Dit zijn voorbeelden van vragen die we hebben behandeld tijdens de campagne. Het doel was ook om het gesprek hierover te openen en een veilige sfeer te creëren om deze vragen te bespreken. Wanneer ik dan hoorde dat bepaalde zorgen zijn verminderd of weggenomen ging ik met een goed gevoel weer richting Noord-Holland.

Ben jij of ken jij iemand die behoefte heeft aan een adviseur die soortgelijke werkzaamheden kan verrichten? Denk dan ook aan Haute Equipe!

Terug naar overzicht
jessica.jpg
Jessica Groskamp
Adviseur bedrijfsvoering
gemeente-westland.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.