Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Adviseur vertelt; Paul Lips

paul-lips.png

Met veel trots en enthousiasme ben ik begin dit jaar begonnen als aanvoerder van het Bedrijfsvoering team van onze prachtige organisatie Haute Equipe. Het is fijn om een extra steentje te kunnen bijdragen, door net als een aanvoerder op het voetbalveld te proberen een voorbeeld te zijn voor het team. Het echte Haute Equipe teamgevoel creëren, door samen de basis te leggen voor maatschappelijk resultaat! 

Aan het einde van vorig jaar ben ik daarnaast begonnen als projectleider bij de gemeente Eindhoven. Ik geef onder meer uitvoering aan het project Winternood, dat als doel heeft om noodopvang te realiseren voor dak- en thuislozen in Eindhoven. Een enorm mooie, eervolle uitdaging. Met de hoge temperaturen rond de jaarwisseling zouden we bijna vergeten dat de omstandigheden voor mensen die dakloos zijn in deze tijd van het jaar zwaar zijn.   

De winternoodopvang is bedoeld voor mensen die recht hebben op opvang maar er doorgaans niet voor kiezen om er gebruik van te maken (buitenslapers, vaak zorgmijders). Daarnaast is de opvang bedoeld voor mensen die onder normale omstandigheden geen recht hebben op opvang, zoals mensen uit Oost Europa. Gemeenten zien de afgelopen jaren deze laatste doelgroep flink groeien. Onder deze doelgroep bevinden zich in toenemende mate mensen met multicomplexe problematiek, bijvoorbeeld psychische problemen gecombineerd met verslaving. Vaak bijzonder schrijnend om te ervaren.   

Als projectleider is het soms best ingewikkeld om hier leiding aan te geven. Hoe zorg je ervoor dat de dak- en thuislozen tevreden zijn, maar ook de buurt? Wat is precies een humane opvang en hoe reageer je op de overlast die bij dit type voorziening ook om de hoek komt kijken? Eigenlijk: hoe geef je vorm aan de ‘de menselijke maat’?   

Ik hoop dat we deze groep mensen, die het doorgaans niet al te makkelijk heeft, door de winter en een deel van de coronaperiode kunnen helpen. Vanuit mijn rol als projectleider in Eindhoven, en als aanvoerder bij Haute Equipe. 

Terug naar overzicht
hr-8182-fvdb-20190419.png
Nick Pijpers
Corporate Recruiter
paul-lips.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.