Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Adviseur vertelt: Maria Gomez

snn.png

Deze keer in onze rubriek ‘Adviseur vertelt’ deelt Maria Gomez haar ervaring met haar huidige opdracht bij Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) waar zij de opdracht als Projectmedewerker Europese subsidies uitvoert.  

Ik werk sinds 23 september bij SNN Managementautoriteit Noord in Groningen voor het team Europese subsidies en in het specifiek voor EFRO-subsidie regeling 2014-2020. Mijn opdracht verricht ik vanuit de beheer kant en beoordeel zowel inhoudelijk als financieel voortgangsrapportages van EFRO-subsidie projecten. Het zijn grote meerjarig projecten waarbij de begunstigde twee keer per jaar dient te rapporteren over de voortgang van het project aan de subsidieverlener SNN. 

Wat is het doel van mijn opdracht; het versterken van het team bij het behalen van de wettelijke 90 dagen termijn voor het beoordelen van voortgangsrapportages. Het behalen van de 90 dagen termijn is een landelijke problematiek bij alle Managementautoriteiten waar hard aan gewerkt wordt. 

Met zo’n honderdveertig medewerkers werken we samen bij SNN voor mkb-ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappij, overheid en inwoners. Op dit moment voert SNN ruim veertig verschillende subsidies uit; van kleinere tot grote subsidies (€ 250 tot € 10.000.000). Van kleinere vouchers en bedrijven- en investeringsregelingen en subsidies tot grote innovatieve- en maatschappelijke project vanuit het POP (Plattelands Ontwikkeling Programma) en EFRO (Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling) subsidieprogramma. Van subsidies voor particulieren huizenbezitters om hun woning duurzamer te maken, innovatiesubsidies voor ondernemers (mkb) die een nieuw product, dienst of technologie ontwikkelen tot landbouwsubsidies voor agrarische ondernemers die hun bedrijf willen innoveren of waterschappen en natuurorganisaties die het noordelijke landschap willen ontwikkelen en verduurzamen.

Het is een grote organisatie waar ik via Haute Equipe een jaar lang een opdracht mag uitvoeren op het gebied van EFRO-subsidies. 

Terug naar overzicht
maria.jpg
Maria Gomez
Adviseur bedrijfsvoering
snn.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.