Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

123 miljoen voor betere samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

afbeelding1-4.jpg

Vijftien publiek-private consortia ontvangen in totaal 123 miljoen euro om de regionale samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven een stap verder te brengen. De bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. Hiermee wil het kabinet het personeelstekort in techniek en ICT aanpakken zodat Nederland vol kan blijven inzetten op de energie- en digitale transitie.

Haute Equipe heeft maar liefst drie van de vijftien succesvolle aanvragen ondersteund bij de aanvraag bij de subsidieregeling Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs.  Zij ontvangen samen in totaal 25 miljoen euro subsidie voor het aanpakken van de arbeidsmarkttekorten in Noord- en Zuid-Holland.

Green Chain NH (Noord-Holland)
Green Chain NH zet zich in om de innovatieslagkracht van de agrisector in Noord-Holland (die nu nog gefragmenteerd is) te bundelen en te versterken.  Hiermee wil men voldoen aan de vereisten van de klimaat- en energietransitie en een duurzame landbouw realiseren in de gehele agrifood keten. Daarom worden de krachten in de regio gebundeld om de innovatiekracht te versterken en het groene onderwijs- en opleidingsaanbod te verbeteren. Dit doen ze onder andere door het realiseren van practoraten, het versterken van lectoraten en ontwikkelen van een associate degree. De vele partners zullen samenwerken en middelen inzetten om de innovatiekracht te bundelen, te verduurzamen en de landbouwsector te transformeren naar een energie- en klimaatneutrale sector met gezonde verdienmodellen en biodiversiteit.

Greenport Horti Campus (Zuid-Holland)
De Greenport Horti Campus (GHC) zet zich in om uitdagingen van digitalisering en energietransitie aan te gaan. De GHC is een onderdeel van de Greenport (West-Holland), die West-Europa van gezonde producten voorziet en sterk bijdraagt aan het bruto binnenlands product en banencreatie. De Greenport Horti Campus is een bundeling van 3 pps’en, die zich focussen op verslogistiek, teelt, en techniek in de teelt. Door hun krachten te bundelen werken ze aan bevordering van digitalisering en energietransitie. Dit doen ze op twee manieren: Ten eerste werken ze aan het opvullen van de missing link tussen onderwijs en bedrijfsleven door studenten te koppelen aan innovatieopdrachten van bedrijven. Ten tweede focussen ze zich op het creëren van een professioneel, vraag gestuurd en doorlopend aanbod van arbeidskrachten. Uiteindelijk zal dit leiden tot groei van het aantal studenten en medewerkers, en versterking van de innovatiekracht van bedrijven, met een focus op professionalisering, kwaliteitsverbetering en verduurzaming van het ecosysteem van de Greenport Horti Campus.

IT Verband Zuid-Holland (Zuid-Holland)
IT Verband Zuid-Holland (ITVZH) zet zich in om de tekorten aan IT'ers in het mkb in Zuid-Holland terug te dringen en obstakels op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken. Om dit voor elkaar te krijgen hebben verschillende samenwerkingsverbanden in de regio hun krachten gebundeld. Hierbij richten zij zich op het introduceren en ontwikkelen van innovatief IT-onderwijs, het stimuleren van digitalisering en innovatie in het mkb, het in kaart brengen van de arbeidsmarktbehoefte, het creëren van duurzame ecosystemen rond IT en cybersecurity, het omscholen en bijscholen van mensen naar IT-functies, het binden van bestaande IT'ers aan het mkb en het up-to-date houden van IT-kennis van werkenden. Dit doen ze door het creëren van synergie en samenhang tussen de bestaande initiatieven van de betrokken pps'en, het vergroten van de impact en reikwijdte door opschaling, en het wegnemen van obstakels en knelpunten.

Meer weten?
Meer weten over de projecten of hoe wij u kunnen ondersteunen bij het aanvragen van subsidies op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt? Neem gerust eens contact met ons op!

Terug naar overzicht
martin-nieuw.png
Martin Bremer
Senior Subsidieadviseur
afbeelding1-4.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.