Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Regio West-Nederland
Domein FIN
36 Uur per week
Wetenschappelijk Onderwijs
Haute Equipe is voor een van haar gemeentelijke opdrachtgevers in de regio Amsterdam op zoek naar een Kwartiermaker Woonoverlast (interim). Vanuit een van onze raamovereenkomsten is Haute Equipe één van de drie partijen die uitgenodigd zijn kandidaten voor te dragen voor deze tijdelijke functie.

Kwartiermaker woonoverlast

Voor de duur van 6 maanden zoekt de gemeente een kwartiermaker Woonoverlast.
Als kwartiermaker is jouw opdracht om de aanpak woonoverlast binnen de gemeente, te borgen en te positioneren. In afstemming met de externe samenwerkingspartners. Je doet een praktijkonderzoek welke positionering van de toekomstige regie op woonoverlast, binnen of buiten de gemeente, het meest effectief is. Je levert na 5 maanden een advies op voor structurele invulling hiervan. 
 
Je draagt zorg voor de eerste triage van meldingen in het kader van de zwaardere woonoverlast casuïstiek. Na binnenkomst van de melding schat je in of deze uitgezet moet worden bij de betreffende voorliggende partijen. Of dat er regie gevoerd moet vanuit de gemeente waarbij je de verbinding legt met ketenpartners, het organiseren van de noodzakelijke overlegplatforms, monitoren van de voortgang waarbij je proceseigenaar bent van de melding en zorg draagt voor een juiste afhandeling van de melding. Voor de bewoner die de melding heeft aangedragen fungeer je als eerste aanspreekpunt over de voortgang en het resultaat.

Onze klant vraagt

Intake en behandeling meldingen:

- Het triageren van de meldingen en afwegen of deze door de voorliggende partijen opgepakt dient te worden (het preventieve kader);
- Verzorgt de intake van de meldingen, gaat indien nodig met de melder in gesprek en adviseert en informeert over mogelijke acties;
- Analyseert de melding, stelt een verslag op, richt een dossier in, verzamelt beschikbare aanvullende informatie/ verricht onderzoek en zet de melding uit bij de juiste ketenpartner(s);
- Benadert en analyseert meldingen vanuit een integrale en brede context;
- Borgt en bewaakt de juridische verdedigbaarheid van de opgebouwde dossiers.

Regie op de woonoverlast casuïstiek

- Namens de gemeente regie te voeren in de zwaardere woonoverlast casuïstiek;
- Verbindingen te leggen tussen verschillende  domeinen (zorg en veiligheid) waar het de woonoverlast problematiek raakt;
- Fungeert als voorzitter van de diverse overlegvormen;
- Voert overleg met de betrokken in- en externe partijen en/of ketenpartners;
- Fungeert als vraageigenaar, bewaakt voortgang en acties en houdt melders gedurende het proces op de hoogte van voortgang en resultaten;
- Stelt voortgangs- en evaluatierapportages op.

Netwerk

- Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk met in- en externe partijen en/ of ketenpartners;
- Beheert en actualiseert het netwerk;
- Neemt zo nodig deel aan netwerk- en bewonersbijeenkomsten.

Beleid

- Geeft input voor mogelijke verbeteringen op verschillende beleidsterreinen zoals Veiligheid, Zorg en Wonen, op basis van de casussen en de ervaringen in het netwerk.
- Levert een beleidsvoorstel op hoe de aanpak van woonoverlast in de gemeente Zaanstad geborgd kan worden en hoe de betrokken partijen (in- en extern) gepositioneerd moeten worden.

Als kwartiermaker woonoverlast beschik je over:

- Ervaring met bestuurlijke advisering en affiniteit met het onderwerp;
- Heb je kennis van zowel sociaal domein met betrekking tot het thema "woonoverlast";
- Ben je stevig adviseur vanwege politieke gevoeligheid;
- Heb je een goede neus voor niet alleen inhoudelijke complexiteit, maar vooral ook voor ambtelijk/bestuurlijk spel in de regio en wat daarin ‘onder de tafel’ speelt.

Opdrachtinformatie
De opdracht start op 1 februari 2020 en zal in ieder geval duren tot 1 augustus 2020 (met optie tot verlenging). De gemeente heeft deze functie ingeschaald op niveau schaal 11.

Reageren?

Mocht de functie jou aanspreken en lijkt het jou een mooie uitdaging die je samen met collega's en burgers wilt aanpakken? Reageer dan op deze vacature.

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Daan Ruigrok via 023-5471913 of daan.ruigrok@haute-equipe.nl.

Haute Equipe mag tot en met vrijdag 17 januari kandidaten voordragen.

Interesse in deze functie

Solliciteer direct

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.