Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Tellen en vertellen

Tevreden inwoners binnen het sociaal domein 

Het decentraliseren van het sociaal domein heeft grote maatschappelijke verantwoordelijkheden bij gemeenten neergelegd, met daarbij de nodige financiële kopzorgen. Fors bezuinigen is dan een natuurlijke reflex, maar span je daarmee in de uitvoering niet het paard achter de wagen?

Levert een andere aanpak niet ook andere resultaten op?

Welke alternatieven zijn er en hoe werkt dat dan?

Wat gebeurt er als je uitgaat van inhoudelijke kernwaarden, visie, loslaten en durven vertrouwen op de kracht van datgene waarin de organisatie gelooft?

Met deze koerswaarden, het verhaal achter de cijfers, op tafel kunnen keuzes worden gemaakt die over meer gaan dan geld alleen. Uiteindelijk doen we het voor onze inwoners.

Om tot de kern te komen, stellen we de volgende vragen:

  • Hebben we voldoende kennis van en over onze inwoners om een koers te varen die aansluit op wat voor hen echt belangrijk is?
  • Worden inwoners beter van de beslissingen die we nemen?
  • Wordt het zorgaanbod innovatiever?
  • Verbetert onze dienstverlening hierdoor?

Wanneer uw gemeente het proces durft te doorlopen over de kern van het WAAROM, dan wordt de blik vanzelf meer voorwaarts en op effect in plaats van input gericht. Beslissingen worden bewuster getoetst aan de koerswaarden en er ontstaat een proces dat is gericht op de inwoner waarin geen plek is voor verspilling. Dat draagt immers niet bij aan een doel of een effect. Kostenbesparing, de cijfers achter het verhaal, is dan een onderdeel dat volgt uit gemaakte keuzes voor doelen en effecten. Een integraal systeem van kwaliteits- en effectindicatoren voor het sociaal domein kan daarbij behulpzaam zijn.

Onze kracht is het maken van de koppeling tussen de inhoud en de effecten van het sociaal domein aan de bedrijfsmatige doelen van de organisatie. Iedere gemeente is anders en dus zorgen we samen voor maatwerk; iedere keer weer.

Elementen die daarin thuishoren en samen tot een uniek arrangement op jullie maat komen:

  • Koerswaarden formuleren die passen bij de visie van de gemeente;
  • Integrale analyse van de infrastructuur en het netwerk van de gemeente;
  • Aanjagen van transformatie en koersvast worden;
  • Mechanismes inrichten voor het toetsen van de keuzes met behulp van het verhaal en de cijfers, en daarmee:
  • Opzetten integraal systeem van kwaliteits- en effectindicatoren voor het sociaal domein.

We vertellen graag ons verhaal over hoe we dit op diverse plekken hebben aangepakt en wat dat heeft opgeleverd. Ook dat doen we op maat met een case die past bij jullie situatie.

Het begint met een goed gesprek. We luisteren graag naar jullie doelen en bijbehorende uitdagingen en denken graag mee over het koppelen van verhalen en cijfers op de weg naar een tevreden inwoner.

Neem voor meer informatie en een goed gesprek contact op met Mirjam Turksma mirjam.turksma@haute-equipe.nl of Koen van den Berkmortel koen.vandenberkmortel@haute-equipe.nl

Terug naar overzicht

 

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.