Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Algemeen

Is er voldoende mogelijkheid om elkaar (virtueel) te ontmoeten?  

Worden handvatten aan werknemers geboden om bezig te zijn met fysieke en mentale gezondheid en ontwikkeling? 

De manier van werken is voor iedereen veranderd en hoogstwaarschijnlijk zal dat ook nog een tijd zo blijven. Dit vergt flexibiliteit van zowel de werknemer als de werkgever Meer dan anders wordt de organisatie verweven met de sociale structuur van de werknemer. Oog voor het welzijn van werknemers op afstand is juist nu enorm belangrijkWij hebben gemerkt dat behoefte én ruimte is ontstaan voor betrokkenheid en ontwikkeling. Zo kan dit worden gefaciliteerd: 

Een virtuele koffiekamer: Medewerkers uit alle teams kunnen op ieder moment van de dag even ‘binnenstappen’. Normaal gesproken is iedereen zoveel mogelijk bezig is met zijn of haar opdracht, waardoor het contact binnen de eigen organisatie nog weleens ondergesneeuwd raakt. Onze eigen ervaring is dat we hierdoor meer contact met elkaar hebben dan ooit tevoren. 

Koffiemomenten met het team: binnen de teams is meerdere keren per week, zo niet dagelijks, de mogelijkheid om een half uurtje bij te praten.  

Evenementen digitaal door laten gaan: via Microsoft Teams en een gebak-bezorg-service, kon zelfs onze tweemaandelijkse medewerkersbijeenkomst (met wat lekkers voor 100 collega’sgewoon doorgaan.  

Eenzaamheid tegengaan: Voor veel mensen (met name jongeren) is dit sociale contact cruciaal om gelukkig en gezond te blijven Wellicht kunnen aangepaste werkmethoden en maatregelen potentiele problemen ondervangen.  

Ontwikkeling faciliteren: Werknemers kunnen zichzelf ook nog mentaal uitdagen door (eventuele bespaarde (reis)tijd in te zetten voor) allerlei digitale opleidingen, bijvoorbeeld via de bestuursacademie. Zo kom je slimmer uit de crisis! 

Hoe blijf je ook fysiek gezond? Het nadeel van thuiswerken is dat je bijvoorbeeld niet altijd de juiste bureaustoel ter beschikking hebt. Na al een paar weken kunnen dit soort dingen pijnlijke gevolgen hebben. Overweeg daarom om spullen aan je werknemers uit te lenenTwee vliegen in één klap? Onze fit-challenge is zowel goed voor de fysieke als de mentale gezondheid! (je kunt de fit-challenge opvragen via info@haute-equipe.nl).

Tot slot roepen we iedereen op om de mooie initiatieven die zijn ontstaan door de corona crisis te steunen. In Amsterdam kun je je bijvoorbeeld aanmelden op de website www.voorelkaarinamsterdam.nl om anderen te helpen. Ook als organisatie kan je vrij eenvoudig een steentje bijdragen om anderen te helpen. Bijvoorbeeld door je overtollige paaseitjes naar de voedselbank te brengen!

Nieuws dat niet ondergesneeuwd mag raken  

Hoeft misschien niet, maar kan wel dienen als wat opvulling. Kan wellicht zonder verhaal, alleen: Vergeet je dit niet? 

Heeft u de planningen voor het ontwikkelen van de RES afgestemd op de herziene planning? 
https://vng.nl/nieuws/officiele-inleverdatum-concept-res-uitgesteld-tot-1-oktober 

Is iedereen op de hoogte van de (opnieuw) uitgestelde omgevingswet, maar ook van eerste onderzoeksresultaten en tips die de VNG heeft gepubliceerd? 

Waar staat uw gemeente in vergelijking met andere gemeenten in de vorige week gepubliceerde Atlas van de Lokale Lasten 2020? 

Is kennisgenomen van de nieuwe notities, modelverordeningen en handreikingen, zoals de handreiking rechtmatigheidsverantwoording van de commissie BADO en de modelverordening leerlingenvervoer? 

Bent u op de hoogte van het herziene tijdpad van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds? 
https://vng.nl/nieuws/stand-van-zaken-herziening-verdeling-gemeentefonds

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.